layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych w województwie podkarpackim.

1. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 86, poz. 1301)

2. ROZPORZĄDZENIE Nr 86/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 159, poz. 2917) 

3. ROZPORZĄDZENIE Nr 73/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2089) 

4. ROZPORZĄDZENIE Nr 72/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2088) 

5. ROZPORZĄDZENIE Nr 71/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2087) 

6. ROZPORZĄDZENIE Nr 64/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1389) 

7. ROZPORZĄDZENIE Nr 63/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1388)

8. ROZPORZĄDZENIE Nr 62/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1387)

9. ROZPORZĄDZENIE Nr 61/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Podka.2005.82.1386)

10. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych(Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 32, poz. 331 zmieniony Nr 53, poz. 1343 z dnia 01.08.2009 r.) 

11. ROZPORZĄDZENIE Nr 82/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2108 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)  

12. ROZPORZĄDZENIE Nr 81/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2107 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)

13. ROZPORZĄDZENIE Nr 80/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2106 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1960 z dnia 20.11.2010 r.)  

14. ROZPORZĄDZENIE Nr 79/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2105 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1958 z dnia 20.11.2010 r.)  

15. ROZPORZĄDZENIE Nr 78/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2104zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1962 z dnia 20.11.2010 r.) 

16. ROZPORZĄDZENIE Nr 77/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2103 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.) 

17. ROZPORZĄDZENIE Nr 76/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2102 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1959 z dnia 20.11.2010 r.) 

18. ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1587zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1963 z dnia 20.11.2010 r.) 

19. ROZPORZĄDZENIE Nr 66 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1586 zmienionyNr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1961 z dnia 20.11.2010 r.) 

20. ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1585 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1965 z dnia 20.11.2010 r.) 

21. ROZPORZĄDZENIE Nr 56/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1357zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1964 z dnia 20.11.2010 r.) 

22. ROZPORZĄDZENIE Nr 55/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1356zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)

23. ROZPORZĄDZENIE Nr 54/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1355zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1966 z dnia 20.11.2010 r.) 

24.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 stycznia 2011 r.,  w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Decyzje Komisji Europejskiej - ostatnie aktualizacje:

25. DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, s.146)

26. DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2011/62/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, s.1)

27. Mapy i standardowe formularze danych poszczególnych obszarów Natura 2000:

       http://natura2000.gdos.gov.pl/

28.  Lokalizowanie konkretnych działek w obszarach Natura 2000:

       http://maps.geoportal.gov.pl/ (ikona "zdefiniuj źródło danych", wms, żródło danych "GDOŚ - obszary      chronione")polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage