layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych w województwie podkarpackim.

1. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 86, poz. 1301)

2. ROZPORZĄDZENIE Nr 86/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 159, poz. 2917) 

3. ROZPORZĄDZENIE Nr 73/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2089) 

4. ROZPORZĄDZENIE Nr 72/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2088) 

5. ROZPORZĄDZENIE Nr 71/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 137, poz. 2087) 

6. ROZPORZĄDZENIE Nr 64/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1389) 

7. ROZPORZĄDZENIE Nr 63/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1388)

8. ROZPORZĄDZENIE Nr 62/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1387)

9. ROZPORZĄDZENIE Nr 61/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Podka.2005.82.1386)

10. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych(Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 32, poz. 331 zmieniony Nr 53, poz. 1343 z dnia 01.08.2009 r.) 

11. ROZPORZĄDZENIE Nr 82/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2108 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)  

12. ROZPORZĄDZENIE Nr 81/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2107 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)

13. ROZPORZĄDZENIE Nr 80/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2106 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1960 z dnia 20.11.2010 r.)  

14. ROZPORZĄDZENIE Nr 79/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2105 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1958 z dnia 20.11.2010 r.)  

15. ROZPORZĄDZENIE Nr 78/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2104zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1962 z dnia 20.11.2010 r.) 

16. ROZPORZĄDZENIE Nr 77/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2103 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.) 

17. ROZPORZĄDZENIE Nr 76/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 138, poz. 2102 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1959 z dnia 20.11.2010 r.) 

18. ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1587zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1963 z dnia 20.11.2010 r.) 

19. ROZPORZĄDZENIE Nr 66 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1586 zmienionyNr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1961 z dnia 20.11.2010 r.) 

20. ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 94, poz. 1585 zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1965 z dnia 20.11.2010 r.) 

21. ROZPORZĄDZENIE Nr 56/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1357zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1964 z dnia 20.11.2010 r.) 

22. ROZPORZĄDZENIE Nr 55/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1356zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r.)

23. ROZPORZĄDZENIE Nr 54/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 80, poz. 1355zmieniony Nr 149, poz. 2435 z dnia 15.12.2005 r. oraz Nr 107, poz. 1966 z dnia 20.11.2010 r.) 

24.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 stycznia 2011 r.,  w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Decyzje Komisji Europejskiej - ostatnie aktualizacje:

25. DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, s.146)

26. DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2011/62/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33 z 8.2.2011, s.1)

27. Mapy i standardowe formularze danych poszczególnych obszarów Natura 2000:

       http://natura2000.gdos.gov.pl/

28.  Lokalizowanie konkretnych działek w obszarach Natura 2000:

       http://maps.geoportal.gov.pl/ (ikona "zdefiniuj źródło danych", wms, żródło danych "GDOŚ - obszary      chronione")