layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Podział środków dla spółek wodnych

 

UCHWAŁA NR 324/6857/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 11 lipca  2017 r.

 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r.

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216), zmienionej Uchwałą nr VII/133/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1676), Uchwały Nr 296/5930/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnych w 2017 roku, Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2.Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określą zawarte umowy.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego

 Władysław Ortyl