layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

maj 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Podział środków dla spółek wodnych

 

UCHWAŁA NR 194/3988/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2016 r.

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 216), zmienionej Uchwałą nr VII/133/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1676), Uchwały Nr 167/3452/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnych w 2016 roku, Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyznaje się pomoc finansową w formie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określą zawarte umowy.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WŁADYSŁAW ORTYL
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA