layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

PełnomocnictwoUCHWAŁA NR 324/6856/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 11 lipca 2017 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), art. 14 ust.1 pkt 9, art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. ), art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.).

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Wajda, Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, pełnomocnictwa do zawierania i rozwiązywania umów oraz wprowadzania zmian do umów o udzielenie dotacji
z budżetu Województwa Podkarpackiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2017 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r., z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego

 Władysław Ortyl