Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Dużą rolę w rozpowszechnianiu tego sposobu gospodarowania odgrywają stowarzyszenia. Na terenie Województwa Podkarpackiego działa ich sześć. W 2005 roku powstał Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, który tworzą:

  • Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO WISŁOKA”; 38-232 Krempna 45,
  • Leżajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych; ul. Ks. Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk,
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL”; 36-016 Chmielnik 50,
  • Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO-DAR” 36-072 Świlcza 168,
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „TRUSKAWKA”; ul. Kościuszki 68; 37-632 Stary Dzików.

Na terenie województwa podkarpackiego działa także:

  • Związek Rolników Ekologicznych BIOPOLSKA 37-742 Rybotycze 119.

Ponadto od kilku lat istnieje także Klaster Dolina Ekologicznej Żywności, który zrzesza różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego. 

 

Dominika Skoczylas
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej