layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Certyfikaty

Wymagania, które powinny spełniać jednostki certyfikujące ubiegające się o wydanie upoważnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.

Upoważnienia do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności udzielane są na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikującej, w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Jednostka certyfikująca może zostać upoważniona do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli:
 1. posiada akredytację uzyskaną w krajowej jednostce akredytującej w zakresie prowadzenia certyfikacji zgodności w rolnictwie ekologicznym zgodnie z wymogami normy PN-EN 45011 “Wymogi ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”
 2. posiada plan kontroli obejmujący szczegółowy opis działań kontrolnych i procedur rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń dokonanych w toku kontroli
 3. zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających praktykę w zakresie produkcji metodami ekologicznymi
 4. zapewnia obiektywne i rzetelne warunki przeprowadzania kontroli uproducentów
 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych prowadzą rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących, który zawiera w szczególności:
  1. nazwę jednostki i jej siedzibę
  2. zakres upoważnienia
  3. numer identyfikacyjny nadany w upoważnieniu jednostce certyfikującej
  4. rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”

UPOWAŻNIONE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM czytaj więcej

Szczegółowe wymagania, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej.

 1. Zakres akredytacji – czy podmiot uzyskał akredytację w Polskim Centrum Akredytacji dla całego zakresu certyfikacji produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa, czy też zakres akredytacji jest częściowy iobejmuje np. tylko produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, itp. lub tylko przetwórstwo. Ocena formy prawnej podmiotu, która zagwarantuje niezależność iodpowiedzialność finansową oraz prawną wobec kontrolowanych producentów oraz wobec systemu nadzoru państwowego.
 2. Ocena struktur organizacyjnych, które zapewnią bezstronność i rzetelność działalności.
 3. Ocena dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie kontroli gospodarstw ekologicznych.
 4. Ocena dostępności jednostki upoważnianej dla producentów (łączność telefoniczna, elektroniczna i kontakt bezpośredni – obecność w biurze w godzinach urzędowania) w tym również odpowiednie warunki lokalowe do obsługi producentów.
 5. Ocena personelu, jego liczebność i przygotowanie fachowe (przeszkolenie, doświadczenie i praktyka) oraz umiejętność właściwej obsługi producentów.
 6. Wykaz podmiotów /laboratoriów referencyjnych/, które będą wykonywały badania próbek kontrolnych, pobieranych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą od producentów podczas kontroli.
 7. Gotowość organizacyjna do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej 20% dodatkowych kontroli doraźnych:
 • realizacji programu przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi
 • zgodności prowadzonej produkcji lub przetwórstwa z wydanym certyfikatem zgodności


polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage