layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Konsultacje

 

Uchwała Zarządu - dolpobierz

Załącznik do Uchwały Zarządu - dolpobierz


ZAPROSZENIE


Działając na podstawie art. 54 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4  w związku  z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. w godzinach od 1000  do 1400 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ( II piętro).

Podczas spotkania każdy będzie miał możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz wziąć udział w dyskusji oraz zgłosić uwagi, opinie i wnioski.

Projekt dokumentu wraz załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Rolnictwo na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl 

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Podkarpackiego

Zofia Kochan 
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Andrzej Kulig
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 

Agnieszka Wiater
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem