layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego

 

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

dla Województwa Podkarpackiego”

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 24 lutego 2014 r. przyjął dokument pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” ( „Program”) jest dokumentem o istotnym znaczeniu dla naszego regionu, który dysponuje znaczącym potencjałem w zakresie alternatywnych źródeł energii. Najważniejszymi jego założeniami jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju województwa w zakresie energetyki odnawialnej oraz ułatwić potencjalnym inwestorom realizację działań z zakresu energetyki odnawialnej wskazując m.in. obszary o korzystnych warunkach dla poszczególnych typów inwestycji, podając także ograniczenia jakie są związane z danymi lokalizacjami. Dokument  o randze dokumentu strategicznego, ułatwi proces inwestycyjny, w tym skróci procedury związane  ze staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Będzie stanowiło to element przewagi konkurencyjnej województwa przy pozyskiwaniu inwestorów.
 

             Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, a tym samym nie jest wiążący dla inwestorów i organów.

            „Program” jest kompatybilny z zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Będzie też stanowić podstawę do planowania form wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Znajdzie on także odzwierciedlenie w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” został przygotowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami unijnymi i krajowymi, określającymi rozwój odnawialnych źródeł energii. Jego przygotowanie miało na celu wypełnienie zobowiązań międzynarodowych w zakresie zwiększenia udziału OZE w końcowym bilansie zużycia energii brutto w odniesieniu do szczebla regionalnego. Zaproponowane w „Programie” kierunki oraz warianty rozwoju OZE będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Wykonawcą „Programu…” była firma CASE – Doradcy Sp. z o.o w Warszawie, wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, które na potrzeby powstania „Programu” zaktualizowało dokument pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego”. Prace nad dokumentem obejmowały 4 etapy, a całkowity koszt opracowania wyniósł 267 931,00 zł.                        

Na sporządzenie dokumentu Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Dokument wraz z załącznikami do pobrania tutaj

 

Agnieszka Wiater
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem