layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego

 

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

dla Województwa Podkarpackiego”

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 24 lutego 2014 r. przyjął dokument pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” ( „Program”) jest dokumentem o istotnym znaczeniu dla naszego regionu, który dysponuje znaczącym potencjałem w zakresie alternatywnych źródeł energii. Najważniejszymi jego założeniami jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju województwa w zakresie energetyki odnawialnej oraz ułatwić potencjalnym inwestorom realizację działań z zakresu energetyki odnawialnej wskazując m.in. obszary o korzystnych warunkach dla poszczególnych typów inwestycji, podając także ograniczenia jakie są związane z danymi lokalizacjami. Dokument  o randze dokumentu strategicznego, ułatwi proces inwestycyjny, w tym skróci procedury związane  ze staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Będzie stanowiło to element przewagi konkurencyjnej województwa przy pozyskiwaniu inwestorów.
 

             Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, a tym samym nie jest wiążący dla inwestorów i organów.

            „Program” jest kompatybilny z zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Będzie też stanowić podstawę do planowania form wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Znajdzie on także odzwierciedlenie w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

„Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” został przygotowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami unijnymi i krajowymi, określającymi rozwój odnawialnych źródeł energii. Jego przygotowanie miało na celu wypełnienie zobowiązań międzynarodowych w zakresie zwiększenia udziału OZE w końcowym bilansie zużycia energii brutto w odniesieniu do szczebla regionalnego. Zaproponowane w „Programie” kierunki oraz warianty rozwoju OZE będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Wykonawcą „Programu…” była firma CASE – Doradcy Sp. z o.o w Warszawie, wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, które na potrzeby powstania „Programu” zaktualizowało dokument pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego”. Prace nad dokumentem obejmowały 4 etapy, a całkowity koszt opracowania wyniósł 267 931,00 zł.                        

Na sporządzenie dokumentu Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Dokument wraz z załącznikami do pobrania tutaj

 

Agnieszka Wiater
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage