layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Produkty tradycyjne

 Informacje ogólne

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się wyroby produkowane od co najmniej 25 lat, mogą starać się o umieszczenie ich na Liście Produktów Tradycyjnych. Szczegółowe unormowanie prawne znajduje się w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

Lista Produktów Tradycyjnych:

 

 • służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych,

 

 • nie jest instrumentem ochrony nazw produktów - wpis nazwy produktu odnoszącej się do obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa; na liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które pochodzą z różnych regionów Polski,
 • stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych); odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania; udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu,
 • ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

I. Procedura umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych:

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe.

 

We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy: 
 
• podać nazwę i rodzaj produktu 
• sporządzić charakterystykę produktu 
• wymienić surowce wykorzystywane do produkcji 
• opisać metodę produkcji 
• przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat.
                           
Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (dolpobierz

 

Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Z wnioskiem o wpis występuje się do marszałka województwa.

Wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej.

Marszałek województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

Pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

 II. Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych:

Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych będą podzielone zgodnie ze zgłoszeniem z danego województwa. W ramach podziału zgodnie ze zgłoszeniem produkty zostaną podzielone według następujących kategorii:

 • sery i inne produkty mleczne 
 • mięso świeże oraz produkty mięsne 
 • produkty rybołówstwa, w tym ryby 
 • orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nieprzetworzone) 
 • wyroby piekarnicze i cukiernicze 
 • oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.) 
 • miody 
 • gotowe dania i potrawy 
 • napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 
 • inne produkty

Wytwórcy produktów tradycyjnych nie mają obowiązku poddawania się kontroli, która miałaby za zadanie potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Nie wpływa to jednak na fakt, że producenci mogą potwierdzić zgodność produkcji z zadeklarowaną metodą m.in. poprzez skorzystanie z usług jednostek certyfikujących akredytowanych zgodnie z Polską Normą PN EN-45011, które mogą wydawać "certyfikat zgodności".

Więcej o Liście Produktów Tradycyjnych w przewodniku zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dolpobierz)

Produkty z terenu województwa podkarpackiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych(dolzobacz)

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej