layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Produkty tradycyjne

 Informacje ogólne

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się wyroby produkowane od co najmniej 25 lat, mogą starać się o umieszczenie ich na Liście Produktów Tradycyjnych. Szczegółowe unormowanie prawne znajduje się w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

Lista Produktów Tradycyjnych:

 

 • służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych,

 

 • nie jest instrumentem ochrony nazw produktów - wpis nazwy produktu odnoszącej się do obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa; na liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które pochodzą z różnych regionów Polski,
 • stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych); odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania; udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu,
 • ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.

I. Procedura umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych:

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe.

 

We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy: 
 
• podać nazwę i rodzaj produktu 
• sporządzić charakterystykę produktu 
• wymienić surowce wykorzystywane do produkcji 
• opisać metodę produkcji 
• przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat.
                           
Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (dolpobierz

 

Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Z wnioskiem o wpis występuje się do marszałka województwa.

Wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej.

Marszałek województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

Pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

 II. Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych:

Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych będą podzielone zgodnie ze zgłoszeniem z danego województwa. W ramach podziału zgodnie ze zgłoszeniem produkty zostaną podzielone według następujących kategorii:

 • sery i inne produkty mleczne 
 • mięso świeże oraz produkty mięsne 
 • produkty rybołówstwa, w tym ryby 
 • orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nieprzetworzone) 
 • wyroby piekarnicze i cukiernicze 
 • oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.) 
 • miody 
 • gotowe dania i potrawy 
 • napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 
 • inne produkty

Wytwórcy produktów tradycyjnych nie mają obowiązku poddawania się kontroli, która miałaby za zadanie potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Nie wpływa to jednak na fakt, że producenci mogą potwierdzić zgodność produkcji z zadeklarowaną metodą m.in. poprzez skorzystanie z usług jednostek certyfikujących akredytowanych zgodnie z Polską Normą PN EN-45011, które mogą wydawać "certyfikat zgodności".

Więcej o Liście Produktów Tradycyjnych w przewodniku zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dolpobierz)

Produkty z terenu województwa podkarpackiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych(dolzobacz)

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnejpolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage