layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Rejestracja Produktów Regionalnych

Rejestracja produktów

Procedura rejestracji składa się z kilku elementów i etapów:

  • Podjęcie decyzji przez członków grupy producentów o przygotowaniu i złożeniu wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej. Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu i w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów. 

  • Wypracowanie przez grupę producentów, zaakceptowanej przez wszystkich jej członków specyfikacji produktu oraz wyboru jednostki certyfikującej i procedury kontroli. 
  • Złożenie wniosku przez grupę producentów. Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy - Radę do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w MR i RW, wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MR i RW i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany przez MR i RW do rejestracji do Brukseli i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP. 
  • Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski, mają możliwość złożenia sprzeciwu. W przypadku protestu, proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy wciągu 3 miesięcy porozumienie nie zostaje osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana prze Komisje Europejską.

O rejestrację nazw mogą ubiegać się grupy producentów wytwarzających ten sam produkt. Producenci, którzy ubiegają się o rejestracje nazwy w unijnym systemie ochrony nazw geograficznych i tradycyjnych produktów rolnych w środków spożywczych muszą sporządzić specyfikacje, która zawiera:

  • nazwę produktu,
  • opis produktu zawierający informacje o surowcach, cechach fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych oraz organoleptycznych,
  • opis metody produkcji,
  • informacje dotyczące struktury kontroli,
  • wymogi w zakresie etykietowania.

Uwaga !!! 
SKRÓCENIE PROCEDURY REJESTRACJI !!!!

Procedura badania przez Komisję Europejską – nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku przekroczenia tego terminu KE powiadamia wnioskodawcę o przyczynach powstałego opóźnienia

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej