layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Aktualności - Produkty regionalne

Zmiany w europejskich systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych

NOWE PODSTAWY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012)

zastępuje dotychczasowe:

Najważniejsze zmiany

  • Zmiany w systemie Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności:

- obecnie pojęcie „tradycyjny” oznacza udokumentowany, jako będący w użyciu na rynku krajowym przez okres co najmniej 30 lat, 
- zarejestrowanie nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego jako gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności będzie możliwe tylko z zastrzeżeniem nazwy, co oznacza, że tylko produkty odpowiadające zarejestrowanej specyfikacji będą mogły posługiwać się chronioną nazwą,

  • Skrócona została procedura rejestracji (obecnie czas rozpatrywania wniosków o rejestrację wynosi 6 miesięcy),

  • Zmiany w procedurze sprzeciwu,
  • Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru państwa nad prawidłowym stosowaniem zarejestrowanych nazw,
  • Wzmocniona została rola grup producentów działających na rzecz produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne i Gwarantowane Tradycyjne Specjalności,
  • Nowa kategoria „określenie jakościowe stosowane fakultatywnie” - wprowadzone zostało nowe określenie jakościowe „Produkt górski”,
  • Rolnictwo lokalne i sprzedaż bezpośrednia.

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

 

 

Kampania „Trzy Znaki Smaków”

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Gastronomicznych Euro Gastro, które odbyły się w dniach 20-22 marca w Warszawie, zainaugurowana została kampania promocyjna polskich produktów regionalnych.

Głównym inicjatorem programu jest Agencja Rynku Rolnego. Przewidywany czas realizacji kampanii to 3 lata. Istotą programu „Trzy znaki smaku" skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja certyfikowanych i znakowanych w tym systemie produktów spożywczych. 

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP),

  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (Ch OG), 
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Grupy docelowe Kampanii to: konsumenci, wytwórcy produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności) oraz odbiorcy pośredni (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa - restauratorzy 
i adepci szkół gastronomicznych). 

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać grupy docelowe do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich zalety. 

W ramach kampanii przewidziany jest szereg działań z obszaru BTL, PR i reklamy w środkach masowego przekazu, w tym: Public relations: konferencje prasowe i lunche prasowe, wyjazdy prasowe. Podjęte zostaną też działania edukacyjne: relacje z producentami i osobami związanymi z branżą i tematyką produktów regionalnych i tradycyjnych. W ramach tego działania przewidziano seminaria, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe (do Francji); warsztaty kulinarne, projekt „Szlak Produktu Regionalnego", z zaznaczonymi na mapach miejscami, gdzie turysta może nabyć produkt regionalny. Udział w imprezach targowych oraz festiwalach: Eurogastro - Warszawa (ROK I, II, III), Targi Polagra-Food - Poznań (ROK I, II, III), Targi Horeca/Gastrofood - Kraków (ROK I). 

To tylko niektóre z działań, które będą realizowane w ramach 3-letniej Kampanii „Trzy znaki smaku".

Fot. ARR

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej