layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Aktualności - Produkty regionalne

Zmiany w europejskich systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych

NOWE PODSTAWY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012)

zastępuje dotychczasowe:

Najważniejsze zmiany

  • Zmiany w systemie Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności:

- obecnie pojęcie „tradycyjny” oznacza udokumentowany, jako będący w użyciu na rynku krajowym przez okres co najmniej 30 lat, 
- zarejestrowanie nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego jako gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności będzie możliwe tylko z zastrzeżeniem nazwy, co oznacza, że tylko produkty odpowiadające zarejestrowanej specyfikacji będą mogły posługiwać się chronioną nazwą,

  • Skrócona została procedura rejestracji (obecnie czas rozpatrywania wniosków o rejestrację wynosi 6 miesięcy),

  • Zmiany w procedurze sprzeciwu,
  • Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru państwa nad prawidłowym stosowaniem zarejestrowanych nazw,
  • Wzmocniona została rola grup producentów działających na rzecz produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne i Gwarantowane Tradycyjne Specjalności,
  • Nowa kategoria „określenie jakościowe stosowane fakultatywnie” - wprowadzone zostało nowe określenie jakościowe „Produkt górski”,
  • Rolnictwo lokalne i sprzedaż bezpośrednia.

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

 

 

Kampania „Trzy Znaki Smaków”

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Gastronomicznych Euro Gastro, które odbyły się w dniach 20-22 marca w Warszawie, zainaugurowana została kampania promocyjna polskich produktów regionalnych.

Głównym inicjatorem programu jest Agencja Rynku Rolnego. Przewidywany czas realizacji kampanii to 3 lata. Istotą programu „Trzy znaki smaku" skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja certyfikowanych i znakowanych w tym systemie produktów spożywczych. 

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP),

  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (Ch OG), 
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Grupy docelowe Kampanii to: konsumenci, wytwórcy produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności) oraz odbiorcy pośredni (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa - restauratorzy 
i adepci szkół gastronomicznych). 

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać grupy docelowe do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich zalety. 

W ramach kampanii przewidziany jest szereg działań z obszaru BTL, PR i reklamy w środkach masowego przekazu, w tym: Public relations: konferencje prasowe i lunche prasowe, wyjazdy prasowe. Podjęte zostaną też działania edukacyjne: relacje z producentami i osobami związanymi z branżą i tematyką produktów regionalnych i tradycyjnych. W ramach tego działania przewidziano seminaria, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe (do Francji); warsztaty kulinarne, projekt „Szlak Produktu Regionalnego", z zaznaczonymi na mapach miejscami, gdzie turysta może nabyć produkt regionalny. Udział w imprezach targowych oraz festiwalach: Eurogastro - Warszawa (ROK I, II, III), Targi Polagra-Food - Poznań (ROK I, II, III), Targi Horeca/Gastrofood - Kraków (ROK I). 

To tylko niektóre z działań, które będą realizowane w ramach 3-letniej Kampanii „Trzy znaki smaku".

Fot. ARR

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej