layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Produkty regionalne

Informacje ogólne 

Takie produkty mogą być rejestrowane w Komisji Europejskiej (KE) jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Produkty regionalne lub inaczej produkty "znanego pochodzenia" to produkty, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej, związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania.

Nazwa produktu wykorzystuje lub nawiązuje do:

 

  • regionu, 
  • konkretnego miejsca,
  • w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany produkt jest wytwarzany.

Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Produkty te jako pierwsze z polskich produktów zostały zarejestrowane przez KE i mogą posługiwać się znakiem ChNP.

Oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

 

  • pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju,
  • którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej, lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie,
  • którego cały proces technologiczny tj. produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym.

Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie.

Oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

 

  • pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju,
  • którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu,
  • którego co najmniej jeden z etapów procesu technologicznego, tj. produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. 

O Gwarantowaną Tradycyzną Specjalność może ubiegać się grupa producentów dla produktu tradycyjnego posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wniosek o GTS może być złożony „bez zastrzeżenia nazwy” lub „z zastrzeżeniem nazwy”. Wniosek „bez zastrzeżenia nazwy” składany jest przede wszystkim w celach promocyjnych. Każdy dotychczasowy producent danego produktu, niezależnie od sposobu jego wytwarzania, ma prawo dalej posługiwać się używaną wcześniej nazwą, chociaż została ona zarejestrowana. Nie może natomiast posługiwać się znakiem GTS na produkcie. Ten zastrzeżony jest wyłącznie dla tych producentów, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją, jaka została podana we wniosku o rejestrację GTS. 

Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisuje się produkty rolne i środki spożywcze, które charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem. Dlatego producenci spoza Wspólnoty mają także prawo używania zarejestrowanej przez kraj członkowski nazwy i znaku GTS, jeśli stosują się do wymogów specyfikacji produktu i poddają procedurom kontrolnym, przeprowadzanym przez upoważnione jednostki certyfikujące.

 

Zobacz produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.

 

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnejpolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage