layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Grupy producentów owoców i warzyw

Grupy producentów owoców i warzyw

Prawodawstwo z zakresu rynku owoców i warzyw przewiduje 2 kategorie grup producentów owoców i warzyw:

  • Grupy wstępnie uznane

Zasadniczym warunkiem ich zarejestrowania jest: 
- osiągnięcie rocznej wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 50 tys. EURO. 
- opracowanie planu działania (maksymalnie na 5 lat) określającego sposób osiągnięcia rocznej produkcji wymaganej dla grup uznanych tj. 100 tys. EURO 

Główne formy pomocy dla tych grup to:

  • Pomoc na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej 
- w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio: 10%, 10%, 8%, 6%, 4% wartości produktów sprzedanych, nieprzekraczającej 1 mln EURO lub 
- w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piatym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3%, 2% wartości produktów sprzedanych, przekraczającej 1 mln EURO. 
Górna wartość pomocy nie może przekroczyć 100 000. EURO za poszczególne lata realizacji planu; 

  • Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w wysokości 75% poniesionych kosztów (50 % kosztów inwestycji refundowanych jest ze środków wspólnotowych oraz 25% z budżetu krajowego)

WSTĘPNE UZNAWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ...czytaj więcej 

Organizacje producentów owoców i warzyw

Zasadniczym warunkiem ich zarejestrowania jest:

- osiągnięcie rocznej wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 100 tys. EURO. 
- przyjęcie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, dostosowywania produkcji do wymagań rynku, koncentracji podaży, optymalizacji kosztów i stabilizowania cen produktów. 

Główną formą pomocy dla tych grup jest:

Dofinansowanie funduszu operacyjnego utworzonego celem realizacji zadań określonych w programie operacyjnym, zgodnych z wyżej określonymi zadaniami do realizacji przez grupę. 
Dofinansowanie to wynosi: 
- 60% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym, 
- 100% wydatków poniesionych z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży będących przedmiotem bezpłatnej dystrybucji, Pomoc ta nie może stanowić więcej niż 4,1 % wartości produktów członków grupy sprzedanych za jej pośrednictwem.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w form pomocy finansowej dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.plpolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage