layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Grupy producentów owoców i warzyw

Grupy producentów owoców i warzyw

Prawodawstwo z zakresu rynku owoców i warzyw przewiduje 2 kategorie grup producentów owoców i warzyw:

  • Grupy wstępnie uznane

Zasadniczym warunkiem ich zarejestrowania jest: 
- osiągnięcie rocznej wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 50 tys. EURO. 
- opracowanie planu działania (maksymalnie na 5 lat) określającego sposób osiągnięcia rocznej produkcji wymaganej dla grup uznanych tj. 100 tys. EURO 

Główne formy pomocy dla tych grup to:

  • Pomoc na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej 
- w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio: 10%, 10%, 8%, 6%, 4% wartości produktów sprzedanych, nieprzekraczającej 1 mln EURO lub 
- w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piatym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 5%, 5%, 4%, 3%, 2% wartości produktów sprzedanych, przekraczającej 1 mln EURO. 
Górna wartość pomocy nie może przekroczyć 100 000. EURO za poszczególne lata realizacji planu; 

  • Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w wysokości 75% poniesionych kosztów (50 % kosztów inwestycji refundowanych jest ze środków wspólnotowych oraz 25% z budżetu krajowego)

WSTĘPNE UZNAWANIE GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ...czytaj więcej 

Organizacje producentów owoców i warzyw

Zasadniczym warunkiem ich zarejestrowania jest:

- osiągnięcie rocznej wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedaż za jej pośrednictwem nie mniej niż 100 tys. EURO. 
- przyjęcie do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, dostosowywania produkcji do wymagań rynku, koncentracji podaży, optymalizacji kosztów i stabilizowania cen produktów. 

Główną formą pomocy dla tych grup jest:

Dofinansowanie funduszu operacyjnego utworzonego celem realizacji zadań określonych w programie operacyjnym, zgodnych z wyżej określonymi zadaniami do realizacji przez grupę. 
Dofinansowanie to wynosi: 
- 60% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym, 
- 100% wydatków poniesionych z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży będących przedmiotem bezpłatnej dystrybucji, Pomoc ta nie może stanowić więcej niż 4,1 % wartości produktów członków grupy sprzedanych za jej pośrednictwem.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w form pomocy finansowej dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl