Zboża

Akty prawne krajowe

Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej :

1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż-jest jednym z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku Wspólnoty, którego celem jest zakup nadwyżek zbóż występujących na rynku UE.

Zasady interwencyjnego zakupu zbóż.

Zakupem interwencyjnym w Polsce mogą być objęte zboża zebrane na terenie Unii Europejskiej:

  • pszenica,
  • jęczmień,
  • kukurydza.

Ilość oferowana zboża jednego rodzaju nie może być mniejsza niż:

  • 80 ton - w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
  • 500 ton - w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.

Zboże do zakupu interwencyjnego oferowane jest w Polsce w okresie od 1 listopada do 31 maja, z możliwością realizacji dostaw do 30 czerwca, pod warunkiem, że spełnią one minimalne wymogi ilościowe i jakościowe.

2. Cena interwencyjna –jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbóż objętych mechanizmem i wynosi 101,31€ za tonę. Cena zakupu podlega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego do magazynu/magazynów interwencyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Rynku Rolnegohttp://www.arr.gov.plw Dziale RynkiRolne.