Owoce i warzywa

PRAWODAWSTWO KRAJOWE

MECHANIZMY:

Podstawowy system regulacji rynku owoców i warzyw polega na:

  • zapewnieniu odpowiednich standardów jakościowych wprowadzonych do obrotu produktów
  • jednolitych zasadach tworzenia, funkcjonowania i wspierania organizacji producentów
  • wypłacaniu rekompensat za produkty wycofywane z rynku
  • stosowanie barier cenowych, cen minimalnych jak i subsydiów eksportowych

Na rynku Unii Europejskiej Polska będzie piątym krajem pod względem wielkości produkcji owoców i warzyw. Stąd też regulacje dotyczące tego rynku są bardzo ważne dla wielu producentów oraz dalszego funkcjonowania i rozwoju tej branży.

Wyniki negocjacji w obszarze rynku owoców i warzyw są korzystne dla polskich ogrodników, bowiem decyzja o przyjęciu uproszczonego systemu płatności bezpośrednich spowodowała, że w okresie pierwszych trzech lat otrzymają oni dopłaty bezpośrednie w odróżnieniu od producentów owoców i warzyw w Unii Europejskiej, którym nie przysługują dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://arimr.gov.pl/ w dziale Pomoc finansowa na rynkach owoców i warzyw